Czarkowice

Jeseniky

Region Jaseniki znajduje się w północno-zachodniej części Moraw Północnych. Od wschodu sąsiaduje z regionem Ostrava-Opava, od południa z Ołomuńcem, od zachodu z regionem Pardubickim i Górami Orlickimi, a od północy z Polską. Jaseniki to w większości tereny wyżynne i górzyste. Najwyżej położonym punktem jest Pradziad mierzący 1491m n.p.m. i Vysoká Hole – 1464m n.p.m. Teren Jasenik charakteryzuje się również różnorodnością krajobrazu. Znajdują się tu przeróżne formacje skalne, lasy, torfowiska i cieki wodne. Główną rzeką jest Běla. Dodatkowo obszar jest bogaty w źródła mineralne. Jaseniki jest Obszar Chronionego Krajobrazu. Rezerwat przyrodniczym Rejviz dostępny jest tylko w lecie. m n.p..
Naszą przygodę zaczynamy jadąc z Czarkowic trasą do Głuchołaz, pokonując odległość ok.17 kilometrów . Z Głuchołaz kierujemy się w stronę  Jesenika.

Jesionik (Jeseník)

Jesenik z podgórzem są górskim rajem z wieloma skarbami przyrody, historii oraz techniki. W trakcie lata znajdziecie w Jeseniku setki dobrze oznakowanych tras pieszej turystyki, a także turystyki rowerowej. Miasto z pierwotną nazwą Frywaldow. Po raz pierwszy wspominane już w roku 1267. Rozwój miasta łączy się z odkryciami złota i wydobyciem rud żelaznych, ich opracowaniem oraz przemysłem tekstylnym. Łaźnie Jesionik leżą około 2 km od centrum miasta i należą do słynnych łaźni na całym świecie, przede wszystkim dzięki ich założycielowi Wincentemu Priessnitzowi. Leczy się tutaj głównie zaburzenia neuropsychiczne oraz choroby krwi. Znajduje się tu 30 źródeł z licznymi przygotowanymi kolonadami i budowami łaźniowymi. Główny budynek leczniczy został wybudowany w roku 1910 przez wiedeńskiego architekta Bauera. Miasto Jesionik jest również znane wyjątkowym zabytkiem – Grodem Wodnym z 13. stulecia. W połowie 16. stulecia został ten gród przebudowany na zamek renesansowy. Do następnych ciekawych zabytków w Jesioniku z pewnością należy ratusz renesansowy z 17. stulecia i pierwotnie gotycki kościół z roku 1418. Miasto Jesionik oferuje także mnóstwo możliwości turystyki czy sportów zimowych. W okolicy znajduje się kilka wyciągów

 

 

Jesionik
Jesionik
Ratusz

 

Kosćioł
Jesionik
Zlatý chlum

 

Jesionik
Jesionik
Jesionik

 

Jesionik – Łaźnie
Sanatorium Priessnitz
Jesionik – Łaźnie